Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski"

Utworzono dnia 25.09.2019

Nr projektu PRLU.11.04.00-06-0001/17

Reginalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 11 Włączenie Spoełczne, Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego