Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 

DEFINICJA PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej. 

Art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodująca szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a  także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Warto pamiętać, że przemoc zabiera moc (czyli siłę).
A moc stanowi „paliwo” do życia i działania.
Trzeba więc z całych sił bronić się przed doznawaniem przemocy.

OSOBIE DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ UDZIELA SIĘ BEZPŁATNEJ POMOCY W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE:

 • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego
 • interwencji kryzysowej i wsparcia
 • uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • przeprowadzenie badania lekarskiego ustalającego przyczyny oraz rodzaje uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie
 • pomocy w uzyskaniu mieszkania

Przemoc „sama z siebie” nie zniknie . . .

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Jest to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej rodziny. Szczegółowe warunki realizowanie procedury, zadania służb oraz formularze „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROŚBĘ O URUCHOMIENIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”?

O uruchomienie procedury może prosić każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie oraz osoby mające wiedzę, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Trzeba pamiętać, że o wszczęciu procedury ostatecznie decyduje przedstawiciel służby/instytucji, do którego dokonujemy zgłoszenie, który może mieć inny ogląd sytuacji.

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”  mają przedstawiciele następujących służb:

 • Policji,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, dyrektor),
 • ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

W JAKICH SYTUACJACH URUCHAMIANA JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc!

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?

 • Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy – z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie samego stosowania przemocy.
 • Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako nieprzyjemne: zamiast krzyczeć i bić, możemy nauczyć się mówić o nich w sposób  nie zagrażający innym.
 • Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przyjemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych bliskich i nie tylko bliskich.
 • Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, uczucia – drugiej osoby.
 • Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.
 • Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki ???
Słyszysz wołanie o pomoc ???
 Słyszysz czyjś płacz???
Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych,
sąsiadów doznaje przemocy ????

Świadek przemocy to niezwykle ważna osoba. Często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc.

ZGŁOŚ PRZEMOC W RODZINIE !!

Policja: 997
Telefon alarmowy: 112

OPS Mełgiew: (81)46 -05 -770 

PRZEMOC w rodzinie tworzy zamknięty krąg.

 • Pamiętaj !! osoba krzywdzona: 
  • Wstydzi się,  bo czuje się odpowiedzialna za to co się dziele w jej rodzinie
  • Nie wierzy, że ktoś jej pomoże, że się coś zmieni, że ma prawo prosić  o pomoc
  • Boi się, o swoje życie i zdrowie
 • Ważne jest abyś: 
 • wysłuchał tego, co ma do powiedzenia osoba krzywdzona
 • uwierz jej słowom
 • zapewnij ją, że ma prawo szukać pomocy
 • poinformuj osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy
 • Każdy człowiek, który uczestniczył w jakimś zdarzeniu, ma obowiązek, na wezwanie sądu opowiedzieć, co wie w danej sprawie. Tylko osoba najbliższa ma prawo odmówić zeznań. Stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe, za składanie fałszywych zeznań grozi kara, a za niestawienie się w sądzie – grzywna. Świadków wystarczy wskazać sądowi, bez konieczności uzyskiwania ich zgody.

Świadkami mogą być różne osoby:

 • same poszkodowane ofiary,
 • świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt przemocy albo  jednoznaczne jego skutki,
 • świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo osoba doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach.
Sprzyja temu także bierność świadków.
Ty możesz spowodować, że instytucje odpowiedzialne
za pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

 TO NIE JEST ICH SPRAWA !!!
POMÓŻ PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

!!  WAŻNE TELEFONY  !!

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi mieszczący się przy ulicy Partyzanckiej 2, tel. 663909960, 81 46 05 770
 2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego siedzibą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi, zapewniający obsługę administracyjną Zespołu. tel. 663 909 960
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mełgwi,  ul. Partyzancka 2,  tel. 81 460 57 01
 4. Powiatowa Komenda Policji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich tel. 81 749 42 10 lub 997
 5. Prokuratura Rejonowa w Świdniku, Al. Lotników Polskich 5, tel.  81 759 14 71

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z pomocy:

 1. Poradni Zdrowia Psychicznego w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4 tel. 81 751-45-61
 2. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdniku, ul. Kolejowa 5, tel. 81 467 00 77

lub 781-651-711.

 1. Punktu Interwencji dla Ofiar Przemocy w Lublinie Pl. Czechowicza 1 (konflikty rodzinne, przemoc domowa, agresja, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne dzieci) tel. 81 534-86-61
 2. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Lublinie,

ul. Bazylianówka 44, tel. 81 740 36 77

 1. Centrum Informacji dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń – działające przy Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie                        w ramach pracy Centrum działa bezpłatny całodobowy numer telefonu 987
 1. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać Policję – telefon alarmowy 997.

Telefony zaufania:

 • 81 534-60-60 działający przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Probostwo 6A
 • 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

(w godz. 8.15- 20.00).

 • 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
 • 600 07 07 17 całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet – ofiar przemocy „futbolowej.”
 • 116 123 kryzysowy telefon  Zaufania (codziennie od 14 do 22) numer całkowicie bezpłatny

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  0-801-120-002 niebieskalinia@niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” w Lublinie, ul. Niecała 4/5 a, tel. 81 479 -83- 30.

 

!!!   Dzielnicowy Gminy Mełgiew  WIT LIBICKI   tel. 734 402 441   !!!

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia 24.01.2019
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. od godziny 8:30 do godziny 15:00 będzie wydawana żywność dla osób które posiadają skierowanie. Po odbiór żywności zapraszamy do budynku Urzędu Gminy w Mełgwi, ul. Partyzanckiej 2....
czytaj dalej na temat: Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny